Zastupljenost žena na voditeljskim pozicijama poduzeća Naše Klasje

Ravnopravnost spolova za tvrtku Naše klasje neizostavan je dio kulture poduzeća. Potičemo povećanje udjela žena na voditeljskim pozicijama kao i žensko poduzetništvo. U suvlasničkoj strukturi Našeg klasja je i gđa. Marina Šimunić, na poziciji voditeljice informatike.

Jednakost spolova, usklađivanje privatnog i poslovnog života, različitost, ugodno i kreativno radno okruženje, jednake prilike i mogućnosti, napredovanje unutar poduzeća su osnove za stvaranje atraktivnih radnih mjesta te optimalnih mogućnosti za razvoj kako pojedinca, tako i cijele zajednice, odnosno samog poduzeća.

Ukupan broj zaposlenih u lipnju 2020. godine je 43, od čega su 23 žene (53%). Iz navedene strukture radne snage, vidljivo je da se provodi uravnoteženje broja žena i muškaraca u poduzeću.

U organizacijskoj strukturi poduzeća se nalazi ukupno 7 rukovodećih radnih mjesta (uključujući radno mjesto direktora), od čega su žene (57%) zaposlene na čak 4 rukovodeća radna mjesta u poduzeću.

Na sljedećim rukovodećim radnim mjestima su zaposlene žene:

  • Voditeljica IT-a
  • Voditeljica prodaje
  • Voditeljica proizvodnje Convenient food
  • Voditeljica kvalitete i sigurnosti hrane.

Na sljedećim rukovodećim radnim mjestima su zaposleni muškarci:

  • Direktor
  • Voditelj održavanja
  • Voditelj proizvodnje sirovina za prehrambenu industriju na bazi žitarica.

Niže se nalazi intervju sa ženama na rukovodećim pozicijama u poduzeću Naše klasje s odgovorima na pitanja vezana za njihovo viđenje položaja žena u poduzeću:

Razgovarali smo sa ženama na vodećim pozicijama u Našem klasju i dobili odgovore na pitanja vezana za njihovu percepciju položaja žena u kompaniji.

1. Smatrate li da se u Vašem poduzeću promiče jednakost žena i muškaraca? Da li se pri zapošljavanju novih zaposlenika vodi računa o jednakoj zastupljenosti spolova?
Nijedna od ispitanica ne osjeća niti je bila izložena nikakvom vidu diskriminacije u odnosu na muške kolege. Sve ispitanice smatraju da se u poduzeću Naše klasje promiče jednakost žena i muškaraca.
Neovisno o spolu, prilikom zapošljavanja novih zaposlenika u poduzeću, prvenstveno su važne tražene kvalifikacije, kao što su stručnost i radno iskustvo na sličnim poslovima te volja za radom. Prema navedenom, u poduzeću nema nikakve diskriminacije temeljem spola po kojem bi kandidati imali prednost prilikom zapošljavanja.

2. Smatrate li da žene trebaju uložiti više napora da bi bile na istoj poziciji kao muškarci? Obrazložite odgovor.
Ovdje su odgovori bili mješoviti, naime dio ispitanica je odgovorio kako žene i muškarci trebaju uložiti isti napor vezano za razvoj karijere, a drugi dio je odgovorio kako žene ipak moraju uložiti veći napor zbog obiteljskih obveza koje su tradicionalno više ženska odgovornost, kao i zbog diskriminacije u nekim kompanijama u kojima lakše napreduju muškarci nego žene.
Sve ispitanice su se složile kako u Našem klasju ne postoji diskriminacija po tom pitanju te kako žene ne moraju ulagati veći trud kako bi izgradile karijeru, u odnosu na muške kolege u poduzeću.

3. Postoje li razlike u visini plaće na jednakim radnim mjestima između muškaraca i žena?
Direktor poduzeća g. Zoran Šimunić je odgovorio na navedeno pitanje te naveo kako ne postoje nikakve razlike u visini primanja na jednakim radnim mjestima između muškaraca i žena te po toj osnovi ne postoji diskriminacija zaposlenika.

4. Jeste li se dosada susreli sa predrasudama ili nekim vidom diskriminacije da su rukovodeće pozicije na kojima se trenutno nalazite više zastupljene za muškarce, u odnosu na žene?
Sve ispitanice su navele kako u poduzeću nema spolne diskriminacije, te kako imaju osjećaj da su žene izuzetno cijenjene u ovom poduzeću. Jedna od ispitanica je navela iz osobnog iskustva, kako je na bivšim radnim mjestima bila izložena spolnoj diskriminaciji, što nije slučaj u Našem klasju.

5. Je li temeljem projekta kroz nabavu visokoautomatiziranih strojeva i opreme olakšan i omogućen rad žena u proizvodnji?
Temeljem projekta kroz nabavu visokoautomatiziranih strojeva olakšan je rad svih u proizvodnji te tako i žena.

6. Smatrate li da se provedbom ovog projekta promicala ravnopravnost spolova?
Sve ispitanice smatraju da se provedbom ovog projekta promiče ravnopravnost spolova jer svi sudjeluju u aktivnostima provedbe projekta, neovisno o spolnoj pripadnosti.
Isto tako podržavaju promicanje ženskog poduzetništva te podizanje udjela žena kako među zaposlenicima tako i na vodećim pozicijama.

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Izgradnja i opremanje u svrhu povećanja konkurentnosti iefikasnosti poduzeća Naše Klasje d.o.o.

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izgradnja i opremanje u svrhu povećanja konkurentnosti i efikasnosti poduzeća Naše Klasje d.o.o.

Naše klasje d.o.o. | Matije Gupca 37, 10295 Kupljenovo, Hrvatska | Tel: +385 1 3040 255 | Fax: +385 1 3040 256 Email: nase.klasje@naseklasje.hr © Naše klasje d.o.o. Sva prava pridržana | Pravne napomene

Ⓒ 2020 - Naše Klasje d.o.o.