HORECA

Proizvode namijenjene maloprodajnim lancima i HORECA kanalu s podacima o sastavu,
nutritivnim vrijednostima i logističkim podacima možete pronaći na linku